Jump to main content

Sea Foods

No. Title Date
21 Tainan, Shimu Fish 2012-01-16
22 Chiayi - Oyster 2012-01-16
23 Yunlin - Mullet Roe 2012-01-16
24 Changhua - Eel 2012-01-16
25 Sun Moon Lake - President's Fish 2012-01-16
26 Tongyuann - Yuanli Shark-fish Balls 2012-01-16
27 Keelung - Flying-fish Roe Dumplings 2012-01-16
28 Gongliao - Agar 2012-01-16
29 Gongliao - Taiwanese Abalone 2012-01-16
Fat Footer